Vedení pracoviště

 

 Martina Lichovnikova

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

 

+420 545 133 229

BN01N1105 (A1.105)

martina.lichovnikova@mendelu.cz

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy

 Lukas Kala

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

 

+420 545 135 151

A01 N2063 (A2.63)

lukas.kala@mendelu.cz

int.office@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem

Vedoucí oddělení

 

 

 

 

Zaměstnanci

 

 Bohdana Cechova

Ing. Bohdana Čechová

 

+420 545 135 105, +420 545 135 150

A01 N2059 (A2.59), A01 N1012 (A1.12)

bohdana.cechova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: út, st 9:00 – 12:00 

Koncept “Režim student” pro usnadnění vízové procedury vybraných studentů

 

CEEPUS

 

Tereza Formáčková

 

+420 545 135 185

BA01N2081 (A2.81)

tereza.formackova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00

Erasmus+ studenti vyjíždějící na studijní pobyt a pracovní stáž
 

Mgr. Kamila Hercová

 

+420 545 135 115

BA01N2080 (A2.80)

kamila.hercova@mendelu.cz

staff@mendelu.cz

Úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00

Zaměstnanecké mobility Erasmus+

 Michaela Mensikova

Ing. MSc. Michaela Menšíková, Ph.D.

 

+420 545 135 104

BA01N2081 (A2.81)

michaela.mensikova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00

Institucionální koordinátorka Erasmus+

 

 

 

Ing. Pavla Ondráková, Ph.D.

 

+420 545 135 104

BA01N2081 (A2.81)

pavla.ondrakova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po domluvě

 
 

Ing. arch. Anna Palacká

 

+420 545 135 184

BA01N2081 (A2.81)

anna.palacka@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00

Kreditová mobilita Erasmus+

 

Ing. Michaela Schmidová

 

+420 545 135 030

BA01N2081 (A2.80)

michaela.schmidova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po domluvě

 
 alena sobotková

Ing. Alena Sobotková

 

+420 545 135 150

A01 N2059 (A2.59)

alena.sobotkova@mendelu.cz

bilateral-outgoing@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po domluvě

Studenti vyjíždějící do mimoevropských zemí (bilaterální dohody)
 Pavla Soukopova

Ing. Pavla Soukopová

 

+420 545 135 113

A01 N2059 (A2.59)

pavla.soukopova@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po domluvě 

Administrátor KA5, zahraniční delegace, bilaterální smlouvy

 

Daniel Luke Spencer

 

 

BA01N2081 (A2.81)

daniel.spencer@mendelu.cz

 

Úřední hodiny: po domluvě

 

 Petra Zbrankova 

Mgr. Petra Urubek

 

+420 545 135 100

Nouzový kontakt: +420 731 683 342

BA01N2081 (A2.81)

incoming@mendelu.cz

petra.zbrankova@mendelu.cz

Úřední hodiny: po – čt 9:00 – 12:00

Erasmus+ přijíždějící studenti

 

Studenti přijíždějící z mimoevropských zemí (bilaterální dohody)

 

Bc. Liliana Podškubková 

 

erasmus-outgoing@mendelu.cz

Úřední hodiny: po domluvě

Erasmus+ studenti vyjíždějící na praktickou stáž
 

Bc. Yvonne Vágnerová 

 

erasmus-outgoing@mendelu.cz

Úřední hodiny: po domluvě

Erasmus+ studenti vyjíždějící na studijní pobyt