VÝZVA 2018

POZOR NOVÉ

Cestovní vzdálenost

Částka

Mezi 10 a 99 km

20 EUR na účastníka

Mezi 100 a 499 km

180 EUR na účastníka

Mezi 500 a 1999 km

275 EUR na účastníka

Mezi 2000 a 2999 km

360 EUR na účastníka

Mezi 3000 a 3999 km

530 EUR na účastníka

Mezi 4000 a 7999 km

820 EUR na účastníka

8000 km a více

1500 EUR na účastníka

 

 

Výše stipendií a grantů platných pro výzvu 2018:

•Přijíždějící studenti: 800 EUR/měsíc

•Vyjíždějící studenti: 700 EUR/měsíc

•Přijíždějící zaměstnanci: 140 EUR/den (1. – 14. den) 98 EUR / den (15. – 60. den)

•Vyjíždějící zaměstnanci: 180 EUR/den (1. – 14. den) 126 EUR / den (15. – 60. den)

 

Novinky k Výzvě 2018 byly zveřejněny na stránkách národní agentury ZDE.

Veškeré prezentace ze seminářů týkající se kreditové mobility jsou k dispozici ZDE.