Povinnosti Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI): 

 1.  Metodická podpora OMVI při psaní žádosti  o financování pro fakulty: organizace workshopu na psaní žádosti 
 2. Kompletace a oprava žádosti, komunikace s fakultami v případě nedostatečného zpracování, finální kontrola žádosti, vypracování  a odeslání žádosti
 3. Evidence smluv
 4. Nastavení harmonogramu na základě informací z fakult
 5. Vypracování a nastavení metodiky Účastnických smluv a Studijních smluv
 6. Organizace jazykové zkoušky
 7. Nastavení metodiky uznávání výsledků studijního pobytu u studentů (vyjíždějících i přijíždějících)
 8. Uzavření Účastnické smlouvy, kontrola dodání povinných dokumentů
 9. Zpracování podkladů pro výplatu stipendia, objednávka finančních prostředků
 10. Vložení mobility do Mobility Toolu
 11. Monitoring, evaluace
 12. Kontrola financí
 13. Kontrola splnění povinných úkonů účastníka mobility (odeslání Závěrečné zprávy EU survey)
 14. Kontrola délky mobility po jejím ukončení a následná finanční kontrola 
 15. Uznání mobility
 16. Vypracování průběžných zpráv 
 17. Kontrola výstupů dle Grantové smlouvy  
 18. Vypracování Závěrečné zprávy 

Povinnosti zahraničních oddělení fakult: 

 1. Příprava podkladů na žádost o financování, dodání informací dle harmonogramu
 2. Uzavření Interinstitucionálních smluv s mimoevropskou partnerskou institucí, odeslání smlouvy na OMVI
 3. Příprava harmonogramu
 4. Organizace výběrového řízení  pro vyjíždějící– studenti, zaměstnanci
 5. Kontrola odpovídajících jazykových znalostí přijíždějících studentů – Skype pohovor 
 6. Vyhlášení a zpracování výsledků výběrového řízení, dodání výsledků na OMVI
 7. Komunikace se zahraničními účastníky mobilit – pomoc při zajištění ubytování, vízová problematika
 8. Doprovod zahraničních účastníků na pokladnu k podpisu ÚS a vyzvednutí finančního příspěvku (před a po mobilitě)
 9. Pomoc účastníkům mobility v době jejího trvání
 10. Uznání mobility vyjíždějících studentů