Řešitelé /garanti spolupráce/ na fakultách zajišťují:

Komunikaci s partnerskou institucí ve fázi přípravy i realizace projektu.

Přípravu podkladů pro podání přihlášky.

Uzavření Inter-institucionální smlouvy.  Pro tuto smlouvu je třeba použít vzor, zveřejněný na stránkách MENDELU. Smlouva je uzavírána na celou dobu trvání projektu a musí pokrývat všechny plánované mobility (flows) na celou dobu projektu. Doporučuje se ve smlouvě specifikovat podmínky výběru účastníků, uznávání mobilit (ECTS?), jazykovou a kulturní přípravu, případně další podmínky.

Před zahájením spolupráce musí partnerská instituce mít přidělený kód PIC. Většina mezinárodně aktivních univerzit ale tento kód již má.

Nominace studentů na základě výběrového řízení. Výběrové řízení musí být otevřené, transparentní, spravedlivé a dokumentované. Průběh a výsledek je třeba zaznamenat ve Zprávě o výběrovém řízení, kterou je nutno dodat na OMVI  ve stanovených termínech. Pro pobyty v zimním semestru nejpozději do 31.5., pro letní semestr nejpozději do 31. 10.

Sestavení studijního plánu (Learning Agreement, ve spolupráci se studentem a partnerskou institucí) pro vyjíždějící i přijíždějící studenty.

Monitoring účastníků během pobytu.

Uznání výsledků studia po návratu.

Výběr a nominace zaměstnanců na výukové pobyty, případně školení.

Evaluace a šíření projektu.