Mezinárodní kreditová mobilita (Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi ) KA 107

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol s mimoevropskými, tzv. partnerskými  zeměmi. Tato aktivita podporuje zejména mobilitu směrem do Evropy, v menší míře jsou podporovány výjezdy studentů a zaměstnanců do mimoevropských zemí.

Přehled partnerských zemí  v rámci výzvy 2017 najdete ZDE 

Typy mobilit:

  1. Mobility studentů na studijní pobyty – 3 až 12 měsíců
  2. Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – 5 dnů až 2 měsíce

 

Výše stipendií a grantů platných pro výzvu 2017

Přijíždějící studenti do ČR: 800 EUR / měsíc

Vyjíždějící studenti z ČR: 650 EUR / měsíc

Přijíždějící zaměstnanci do ČR: 140 EUR / den (1.-14. den); 98 EUR / den (15.- 60.den)

Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 160 EUR / den  (1.-14. den); 112 EUR / den (15.- 60.den)

K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Mobility s partnerskými zeměmi je možné realizovat v rámci schválených projektů. Na rozdíl od mobilit s programovými zeměmi (Erasmus+ KA103) jsou projekty schvalovány vždy na období maximálně 26 měsíců. Přihlášky jsou podávány v rámci každoroční výzvy (obvykle v termínu do 2. 2.) a jsou hodnoceny také kvalitativně.

Hodnotí se relevance projektu (plánovaných mobilit) k celkové strategii internacionalizace jak MENDELU, tak partnerské instituce, přínos mobilit a šíření výsledků projektu.

Pozor! Univerzita podává pouze jednu přihlášku projektu mobilit s partnerskými zeměmi, ve které budou zahrnuty všechny plánované mobility!