Stáž v Evropském hospodářském zájmovém sdružení Access EU! v Bruselu

21. 11. 2017 -

Vážené studentky, vážení studenti,

 

dovolujeme si Vás seznámit s nabídkou pracovní stáže v Evropském hospodářském zájmovém sdružení Access EU! v Bruselu

Jedná se o 3 - 6 měsíční stáže s nástupem:

1) začátkem ledna 2018

2) 2. dubna 2018

3) v červenci 2018

4) v říjnu 2018.

Bližší informace o pracovní náplni naleznete po přihlášení do UIS zde

Zájemci o stáž, posílejte své životopisy paní Bc. Martině Karkulíkové, případně Mgr. Míčkovi z Access EU! (m.karkulikova@accesseu.eu).

Pro získání finanční podpory z programu Erasmus+ budou muset úspěšní uchazeči prokázat znalost hlavního pracovního jazyka stáže minimálně na úrovni B2, a to formou písemného jazykového testu doplněného krátkým pohovorem, a s výjezdem na stáž musí souhlasit i domovská fakulta studenta.

V období 2017/2018 lze získat finanční podporu z programu Erasmus+ na celou délku stáže (netýká se stáže začínající v červenci a v říjnu 2018, protože ty už nespadají do období 2017/2018).  

Více informací o stážích programu Erasmus+ naleznete také na našich webových stránkách zde.