Mezinárodní kreditová mobilita (Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi ) KA 107

 

Základní InformacePartnerské zeměInformace pro zájemce/ řešitele projektů

Povinnosti OMVI a zahraničních oddělení fakultKontaktyDokumentyAktuální výzva 2018

Studenti

V případě zájmu o kreditovou mobilitu si student:

  • zjistí, jak je program organizován na fakultě, kterou studuje
  • kontaktuje referentku zahraničního oddělení příslušné fakulty
  • zajistí informace o podmínkách a termínu výběrového řízení. Termín  stanoví fakulta. Většinou se jedná o měsíc prosinec a únor.
  • zjistí důsledky studia v zahraničí pro své studium na MENDELU (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia…)
  • po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupuje podle dalších pokynů viz sekce Průběh mobility

Podmínky programu Průběh mobilityStipendium

 

 

 

Zaměstnanci

Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na MENDELU pracovní poměr.

  • Učitel, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na MENDELU pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.
  • Zájemci o výukový pobyt nebo školení by měli projít výběrovým řízením na vysílající fakultě.
  • Kritéria výběru jsou v kompetenci fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá.
  • Za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající fakulta.

 Finanční podpora