Mezinárodní kreditová mobilita (Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi ) KA 107

 

Aktuální výzva 2018

 

 


Studenti

 

Podmínky programuPrůběh mobilityStipendium

 

V případě zájmu o kreditovou mobilitu si student:

  • zjistí, jak je program organizován na fakultě, kterou studuje
  • kontaktuje referenta zahraničního oddělení příslušné fakulty
  • zjistí si informace o podmínkách a termínu výběrového řízení (termín stanoví fakulta - většinou se jedná o měsíc prosinec a únor)
  • zjistí si důsledky studia v zahraničí pro své studium na MENDELU (uznání kurzů absolvovaných v zahraničí, potřeba rozložení studia atd.)
  • po vyhlášení výsledků výběrového řízení postupuje podle dalších pokynů (viz sekce Průběh mobility)

 


Zaměstnanci

 

Výukový pobytŠkoleníFinanční podpora

 

  • vyjíždějící zaměstnanec musí mít na MENDELU pracovní poměr
  • učitel, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na MENDELU pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník (výše úvazku nerozhoduje)
  • zájemci o výukový pobyt nebo školeníby měli projít výběrovým řízením na vysílající fakultě (kritéria výběru jsou v kompetenci fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá; za dodržení kvalifikačních podmínek a průběh výběrového řízení odpovídá vysílající fakulta)