Vyjíždějící zaměstnanci

        

  

Povinné pojištění pro vyjíždějící studenty a zaměstnance

Všichni studenti a zaměstnanci vyjíždějící do zahraničí musí být pojištěni spolehlivým cestovním pojištěním dle rámcové smlouvy pro dané období. Více informací naleznete pod jednotlivými odkazy níže.